1. Oprichting

Het was in de tijd dat NSA maar blééf groeien. De vereniging werd groter en groter. Het XIVe Bestuur der NSA “Sursum Corda”, onder leiding van praeses Frans van Santen, besloot in al haar wijsheid dat NSA disputen nodig had. (Eigenlijk is het geen bestuursbesluit geweest, maar een motie die de uiteindelijke instelling hiervan bekrachtigde. Dat valt echter buiten de scope van deze kroniek. Waar het om gaat is, dat er disputen kwamen). 7 Juni 2004 werd kringhuis “Het Gespuis” omgedoopt tot dispuut Radix.

2. Naamgeving

Over de naam waren we het al snel eens. Verschillende plantensoorten concurreren met elkaar om de voedingstoffen in grond. Naast elkaar kunnen diepwortelende en oppervlakkig wortelende soorten leven. Dispuut RADIX wilde een zeer diep geworteld dispuut te zijn. Dit alles deed besluiten dat de enige passende naam voor het dispuut “RADIX” was.

3. De Vroege Dagen

Het dispuut kwam enigszins traag op gang. Geen georganiseerde activiteiten, geen bedachte identiteit. Want, vonden wij Radixianen, een identiteit kun je ook niet maken, een identiteit moet groeien – net als bij planten. Tijden een NSA weekend bijvoorbeeld kwam geheel spontaan een dispuutlied op: “Radix, Radix, je moeder heeft een snor…”. Tijdens de dispuutborrels in ‘Het Gespuis’ werd er bier gedronken, werden er gesprekken gehouden met andere ‘Gespuis’ Bezoekers en werd er hier en daar een brandblusser gesloopt. Er ontstonden avonden waarin we films keken in de kelder van Café Dwaze Zaken, posters maakten met Loesje, een culinair hoogtepunt bereikten met een kerstdiner, aan de piano liedjes zongen met dakloze jongeren. Tenslotte kwam er zelfs dispuutkleding en een echt dispuutlied.

4. De Bourgondische Ontdekking

En dan komt de dag dat je identiteit opborrelt. Diep van binnen heb je het al lang geweten, maar nu krijgt het een naampje. Radix is… Bourgondisch. Het dispuut is op dat moment twee jaar op gang en ontdekt dat het Bourgondische leven al sterk geworteld zit bij de leden.

5. Het Bourgondische Leven

Inmiddels was het uitbundige en overvloedige niet meer bij Radix weg te denken. Voor het dispuut-eten werd meer dan bij andere disputen begroot (en nog was er te weinig), naar het kerstdiner werd – mede dank zij de uitzonderlijke koks binnen Radix – ieder jaar weer uitgekeken en de verenigingsbrede Radix Zeildag werd traditiegetrouw ieder jaar afgesloten met een Bourgondische Barbecue. In dat rijtje hoort ook de wijnproefavond thuis – op en top Bourgondisch Leven.

6. Radix: Actief Dispuut der NSA

Radix is een actief dispuut. Eten en drinken is uiteraard niet het enige dat de NSA-ers in het groen doen. De centrale activiteit is de bijbelkring. Wij geloven in Jezus Christus en onze activiteiten zijn erop gericht samen daar invulling aan te geven. Door te genieten van het goede dat God ons gegeven heeft, door Hem te aanbidden op diverse manieren tijdens onze dispuuturen, maar ook door Hem te dienen op praktische manieren: Spontaan een avond Stichting het Scharlaken Koord op de Wallen bezoeken om te helpen schoonmaken en naar een lezing over vrouwenhandel en prostitutie te luisteren is daar een goed voorbeeld van.

7. Vakanties

Het Bourgondische Leven uit zich nog steeds in vele facetten. Als eerste onder de NSA’ers zocht Radix tijdens een tweede weekend (het “Bourgondisch weekend”) het buitenland op. Dat begon in het zonnige Marseille, februari 2007. De jaren erna werd dit goede voorbeeld gevolgd door weekenden in Praag, Madrid, Zierikzee (dat ligt in Zeeland, ook een soort buitenland voor Amsterdammers) Porto, Istanbul, Warschau, Riga, Brugge en Florence. Daarnaast hebben we nog zomervakanties – zeilen in 2007, naar Frankrijk in 2008 en 2009, Valencia in 2010 en Bourgondië in 2013.

8. Nieuwe Tradities

In de geschiedenis van Radix hebben zich met grote regelmaat nieuwe tradities gevormd. Naast de al genoemde Bourgondische Avonden (wijnproefavonden, port- en kaasproeverijen), dispuutvakanties en Bourgondische Weekenden is vermoedelijk in 2009 – op Bourgondisch Weekend in een oud zeilschip in de haven van Zierikzee – een nieuwe traditie geboren: het themafeest. Een andere recente traditie is om Oud en Nieuw samen te vieren – vaak tezamen met andere NSA’ers.

9. Integratie Eerstejaars

In het jaar 2009-2010 heeft toenmalig bestuur Dudok besloten de bijzondere focus te leggen op de integratie van eerstejaars. Dit bleek succesvol te zijn – zo succesvol dat de eerstejaars aan het eind van het jaar vroegen of zij een weekend mochten organiseren voor de rest van Radix, om het dispuut te bedanken voor de openheid en de snelle opname van nieuwe leden. Dit weekend (het derde dispuutweekend dat jaar) werd het Sola Gratia weekend genoemd en was wederom een klassieker.

10. De Radix Kroegentocht

Onder de bezielende leiding van bestuur Denneman in het jaar 2010-2011 heeft zich weer een nieuwe traditie ontpopt. De Radix-kroegentocht! Als een dispuut dat midden in de wereld staat, wil Radix ook de stad Amsterdam in al zijn facetten omarmen. Daarom is er een tocht georganiseerd door de stad die leidde langs allerlei soorten kroegen. De ene kroeg rustig en gezellig, de ander druk en excentriek. Een biercursus mocht hierbij natuurlijk niet ontbreken.

11. BDDB

Tijdens het bestuur Wildeboer, is er een mooi nieuw gebruik geboren. Vanaf het jaar 2012 heeft Radix er namelijk een nieuwe traditie bij. Een heuse Bourgondische Derde Donderdag Borrel! Sinds de borrel op de Dies van het jaar 2011/2012 is de vaste stamkroeg van Radix ‘De Koningshut’ aan de Spuistraat geworden.

12. Brassen en Zooien

In het jaar van bestuur Viridi Vere, het bestuur van de groene lenteregen, heeft Radix een studentikoos tintje gekregen. Dit alles begon tijdens het groenweekend in Woerden, toen midden in de nacht een niet nader te noemen dispuut ons gebouw binnenviel en onze Hertogin van haar bed lichtte. Er volgde een verbroedering, echter de toon was gezet. Later in het jaar overvielen wij het dispuut tijdens een vergadering, zooiden en brasten we er op los en zijn leuzen als ‘wortels! wortels!’ en ‘extreem veel geweld’ geboren. Hierop volgde nog vele andere acties waaronder een zeer pijnlijke van een oud Radixiaan, ook wel Judas genoemd, van wie wij het vaandel terugkregen na een verbroederingsactie en het overhandigen van dertig zilverstukken.

13. Varken aan het Spit

Dit jaar was het feest, we vierden namelijk het tweede lustrum van Radix, oftewel het tiende jaar van ons bestaan. We gingen het jaar van start met een Radix-vakantie naar onze wortels, het altijd mooie Bourgondië! Met Irma Gerritsen (tralalalala) als hertogin van bestuur Solvite hebben we er een goed en mooi jaar van gemaakt. De hoogtepunten waren onder andere een inval bij een ander dispuut, de geboorte van de Radix-liftdag bij NSA, een weekend naar Riga, twee Radixianen in het NSA-bestuur en natuurlijk het grootse feest rond 7 juni! Tijdens dit lustrum hebben we onder andere een diesreceptie gehouden in een karaokebar en met zijn allen gegeten van een heus varken aan het spit!

14. Bourgondische Slipjes

Een mannelijk bestuur aan het roer van Radix. Niet zomaar een bestuur, neen, een bestuur dat de naam Bourgondas Bragas droeg, wat vertaald wordt met Bourgondische Slipjes. Om de vrouwelijkheid erin te houden laten we maar zeggen. En het was me toch een mannelijk jaar; schrans- en zuippartijen waren aan de orde van de dag. Dit bestuur was niet alleen zeer actief op onze eigen prachtige BDDB’s. Ook op alle woensdag borrels van NSA en Diesborrels van andere disputen was dit bestuur niet weg te denken. Dit jaar was ook het jaar van de succesvolle autorally waarbij NSA’ers verschenen in de meest bonte Space Cowboys outfits. Ja, creatief en actief was Radix zeker dit jaar. Het jaar werd afgesloten met prachtweekend op Texel.

15. Een Bewogen Jaar

Na alle mannelijkheid van het jaar daarvoor was het tijd voor iets meer feminisme in het bestuur. Het vrouwenbestuur Immer Bly kwam aan het roer te staan en zorgde voor een prachtig dispuutsjaar. Zo introduceerde Immer Bly de begroening, een week waarin de sjaars – ook wel groentjes genoemd – het dispuut en de stad beter leerde kennen. Dit was zo succesvol en ging de boeken in als een blijvertje. Vanaf dit jaar zouden alle sjaars een begroening moeten doorlopen. Naast alle leuke dingen zoals het BBW in Florence en Pisa, de succesvolle liftdag en een uiterst gezellige dies, was het ook een bewogen jaar. Aan het begin van het jaar kwam onze geliefde dispuutgenoot Gertjan Meliefste tijdens een parachutesprong om het leven. Het was een lastige en emotionele tijd voor het dispuut, waar we gelukkig veel steun bij elkaar konden vinden en met elkaar verder konden gaan. Wat is Radix toch een fijne plek waar je altijd jezelf mag zijn.

16. Radix op Avontuur

Met zes zeer enthousiaste sjaars wordt met veel energie het een nieuwe start gemaakt. De zelf benoemde ‘prominente wortels’ blazen een frisse wind in het dispuut. Met bestuur Passioneé wordt vol passie het dispuut geleid. Dit jaar wordt Radix weer opgebouwd. Met oude en nieuwe tradities draait het dispuut op volle toeren. Een verrassend BBW naar Manchester waar de sterren van de hemel worden gezongen in de karaoke bar bracht was weer een hoogtepunt. Dit weekend werd zelfs de medische kennis ingezet om een man langs de weg te helpen. Op dat onverwachte moment had de aanwezigheid van Radix een erg goede invloed. Het jaar werd afgesloten in het pittoreske Baambrugge waar Radix op de fiets en in de kano de provincie verkende. Al met al was het een avontuurlijk jaar. Radix kijkt uit naar wat de toekomst te brengen heeft.

17. Het Milj(gr)oenenjaar

Met een eensgezind gemoed stond bestuur Aquarium, volledig bestaand uit de jaarlaag ‘prominente wortels’, dit jaar aan het roer van ons groene dispuut. Opnieuw werden zes lekkere sjaars aan ons dispuut toegevoegd. Het was het laatste jaar in onze geliefde dispuutslocatie, ‘het gespuis’. Hier ontbrandde hevige discussies over het al dan wel niet eten van vlees. Ons eerste weekend in Katwijk aan Zee in het huis van de burgemeester leidde bijna tot de verwoesting van een miljoenen schilderij van Willem van Oranje, maar gelukkig liep dit met een sisser af. Ook het weekend in Marseille was weer memorabel, door huisfeestjes, ziekenhuisbezoeken, heftige confrontaties in de club, maar vooral het intens genieten van een weekend vitamine D in februari. Het jaar werd beëindigd met het eerste echte diesgala, beter bekend als gardenparty, waarin de allure van ons dispuut kon worden betoond.

18. Het Derde Lustrum

Met bestuur Bonafide aan de macht gingen we een mooi lustrumjaar tegemoet. Met vijf groene sjaars kon het jaar van start gaan op een mooie locatie bij het Muiderslot. Los van wat muizen en een schraal ingerichte keuken heeft Radix zich daar flink vermaakt. In februari trok Radix naar Boedapest, om daar de boel onveilig te maken. De grootste clubs werden bezocht, maar overdag zijn ook flinke wandelingen door de stad gemaakt. Bij thuiskomst kregen we te horen dat de gebruikte AirBnB was afgebrand. Gelukkig konden we de verzekering ervan overtuigen dat wij deze brand niet waren gestart en het huis in goede staat hebben achtergelaten. Dat wil zeggen, in dezelfde staat als het was aangetroffen. Het lustrum werd ruim gevierd met als hoogtepunt een lustrumgala waar met 30 graden heerlijk is gegeten, gedronken en gedanst. Het jaar werd afgesloten op een bekende locatie in Baambrugge, waar we op een heus groep 8-kamp zijn geweest.

19. Flexibel doorgaan

Met Bestuur Invictus werden de prominente touwtjes wat harder aangetrokken. Met 5 enthousiaste sjaars begon het jaar voortvarend. Radix telde 22 fiere groene leden en bleef maar stijgen qua gezelligheid. Een winterbarbecue, Sinterklaas en meerdere spelletjesmiddagen zorgden voor veel sociale activiteiten buiten NSA om. De agenda zat vol, want NSA bestond bovendien 30 jaren. Het XXXe jaar en 6e lustrum werden feestelijk ingeluid met feesten, borrels en een heus apenkooi-avond. Helaas stak het coronavirus een stokje voor alle feestvreugde. Een dag voor het lustrumgala werd alles op slot gegooid en trok iedereen zich terug op 1,5 meter. Vele online kringen en zoom-sessies later werd er in mei steeds meer mogelijk. Radix bleek #kwetsbaar maar boven erg Hoogh! Met een (gedeeltelijke) online Dies en een laatste Sola Gratia in Baambrugge werd het jaar toch nog feestelijk afgesloten. Een heuse Radix vakantie naar het pittoreske Rom in Frankrijk ontbrak niet en maakte iedereen nog enthousiaster over ‘het nieuwe normaal’. 

20. Separaat maar Tezamen

Bestuur Omnibus hengelde 6 fantastische sjaars binnen, die lid werden op een mooie scoutinglocatie is Goirle, hoe je dat ook uit mag spreken. Daarna vervolgden we het jaar helaas grotendeels online. Dit was natuurlijk niet wat bestuur Omnibus hoopte, maar leverde ook mooie dingen op. De mannenactiviteit werd getransformeerd naar game-avond, de vrouwen hielden het bij andere spelletjes via Zoom. Aan het einde van het jaar mochten we eindelijk weer samen komen! We konden weer borrelen en barbecuen in parkjes. De sjaars organiseerden een fijne Radix kerkdienst tijdens Sola Gratia en we gingen suppen op de Amstel. Daarnaast genoten we van een heerlijke dies de pies, met als hoogtepunt het diner in de kas. De geweldige vakantie was de bijna 24-uur durende reis naar Italië en de coronatestjes achteraf absoluut waard. Onze bourgondische wortels kwamen tot uiting tijdens een magische wijnproeverij in een Italiaans kasteel.

21. Terug naar Normaal

Met het prachtige vrouwenbestuur ‘Felix Femina’ als leiders van ons dispuut, begon een nieuw Radix jaar. Na alle zoomavonden konden we eindelijk weer echt regelmatig fysiek bij elkaar zijn en ging alles weer zo goed als terug naar hoe het was voor de start van de pandemie. Tijdens een geweldig groenweekend in De Glind werden maar liefst zeven enthousiaste sjaars ingemokt. Tijdens het Bourgondisch Buitenland Weekend in Antwerpen hebben we gepiekt zoals nooit tevoren en de Limes ontdekt. De sjaars organiseerden tijdens Sola Gratia een heuse Radix cantus in het pittoreske limburg, esca gegarandeerd. Radix werd 18 en de diesreceptie was een succes. Tijdens de heerlijke vakantie als afsluiter van het jaar, genoten we van onder andere wijnterpolo, worshippen & een waanzinnig uitzicht bij het zwembad. Radix werd nog bourgondischer dan ze al was door de op elke avond zelf bereide, fantastische Italiaanse maaltijden met daarbij 5-liter flessen rode wijn.