Waarde Bezoeker

Welkom op de website van Dispuut Radix. Het bourgondische en groene dispuut van Navigators Studentenvereniging Amsterdam.

Radix is een divers en actief dispuut. Met diepgewortelde tradities en bourgondische tradities staan we middenin Amsterdam, samen met elkaar. We vinden het belangrijk om met elkaar te feesten, te geloven, te borrelen, te kringen en samen student te zijn. Met elkaar gaan we op zoek naar God. Het streven naar een overvloedig en bourgondisch leven staat centraal bij Radix, sinds haar oprichting in 2004. We houden van lekker eten, een goede wijn en veel samen zijn. 

Vriendschappen ontstaan binnen Radix, en daarin investeren vinden wij belangrijk. Het ontmoeten van elkaar buiten de dispuutavonden is een belangrijk onderdeel van Radix. Samen studeren, eten en spelavonden komen vaak voor. We borrelen samen in ons stamcafé waar we Frank, de barman, op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen Radix. Daarnaast vinden we het belangrijk om actief binnen de vereniging te zijn en ons ook daarvoor in te zetten. We zijn te zien in de sociëteit en we organiseren als dispuut eens per jaar een eigen Jachtseizoen. Vakanties ontbreken niet; als dispuut gaan we een keer per jaar op BBW (Bourgondisch Buitenland Weekend). Dan gaan we op zoek gaan naar de meest bourgondische steden van Europa om onze bourgondische wortels nog verder te verdiepen. In de zomer trekken we er ook op uit. Villa’s met zwembaden worden ieder jaar door onze trotse Radixianen bewoond. 

Dit jaar mag ik met trots voorzitter zijn van dit mooie dispuut. Hopelijk gaan we met elkaar verder en verdiepen we onze wortels. Er rest mij niets anders dan te eindigen met:

Radix Hoogh! 

Lucas Post
h.t. hertog van Dispuut Radix
Bestuur Omnibus (2020-2021)

Huidige Hertog van Radix: Lucas Post

Kol 2: 6-7
Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.