Waarde Bezoeker

Welkom op de website van Dispuut Radix, Bourgondisch en groen dispuut van Navigators Studentenvereniging Amsterdam.

Radix is een divers en actief dispuut. Met diepgewortelde tradities en bourgondische tradities staan we middenin Amsterdam met elkaar. We vinden het belangrijk om met elkaar te feesten, geloven en samen student te zijn. Een overvloedig en bourgondisch leven staat al sinds het begin centraal bij Radix. We houden van lekker eten, goede wijn en veel samen zijn.

Vriendschappen ontstaan binnen Radix, en daarin investeren vinden wij belangrijk. Het ontmoeten van elkaar buiten de dispuutavonden is een belangrijk onderdeel van Radix. We borrelen samen in ons stamcafé waar we Frank, de barman, op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen Radix. Daarnaast vinden we het belangrijk om actief binnen de vereniging te zijn en ons ook daarvoor in te zetten. We organiseren als dispuut eens per jaar een Autorally, een verenigingsbrede activiteit waar we elk jaar weer een groot festijn van maken. Als dispuut gaan we een keer per jaar op BBW (Bourgondisch Buitenland Weekend) waar we op zoek gaan naar de meest bourgondische steden van Europa om onze bourgondische wortels nog verder te verdiepen.

Dit jaar mag ik met trots voorzitter zijn van dit mooie dispuut en hopen we met elkaar verder te gaan in het verdiepen van onze wortels. Er rest mij niets meer dan te eindigen met

Radix Hoogh!

Jakob Buitendijk

h.t. hertog van Dispuut Radix

Kol 2: 6-7
Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.